Kondorp wita
 
alltheweb_logo
find it all
Umysł-język-świat 2012

Wykład fakultatywny (30h)
Kognitywistyka, I rok
semestr zimowy 2012/13; czwartki, 8:00-9:30, s. 201, Collegium Humanicum

Wieża Babel

Na bieżąco
[19.II.2013] Wyniki testu z dn. 18.II: FAQ
[19.II.2013] Najbliższe konsultacje: środa, czwartek, 11:20-12:20.
[12.II.2013] Na zaliczenie fakultetu zapraszam w poniedziałek, 18.II, 8:00-9:30, s.201.
[3.II.2013] Wyniki testu i podsumowanie Państwa uczestnictwa w fakultecie: FAQ
[3.II.2013] Lista obecności (osoby zapisane w systemie, wkrótce pełna lista): Obecność
[19.I.2013] O co można zapytać kogoś, kto wysłuchał wykładów: FAQ
[23.XII.2012] Pinker na Święta: kliknij
[20.XI.2012] O zaburzeniach językowych (SLI): kliknij
 
Opis

Czy znamy świat poza językiem? Czy możemy się łudzić, że nasz obraz świata jest w jakimkolwiek zakresie niezależny od języka? Większość wiedzy, jaką przyswajamy sobie w ciągu życia przekazywana jest drogą językową lub język pośredniczy w poznaniu (wiedzę pochodzącą z percepcji zazwyczaj opisujemy językowo). Z drugiej strony język nie tylko dostarcza nam wiedzy o świecie (lub: "świecie"), jego funkcjonowanie wskazuje na sposób działania umysłu ("język jest bramą do umysłu", jak pisał Humboldt). Wykład poświęcony będzie różnym ujęciom języka - w perspektywie kognitywistycznej. Przedstawione będą różne definicje języka - ich wady i zalety. Zastanowimy się jak może "wyglądać" umysł zdolny do posługiwania się językiem. Będziemy się zastanawiać nad mechanizmami psychologicznymi leżącymi u podstaw języka, ich realizacjami w mózgu. Szczególnie pouczające są tutaj przypadki zaburzeń językowych (zwłaszcza afazje). Przyjrzymy się środkom językowym (np. kategoryzacja, metafora) kształtującym nasz obraz świata. Spojrzymy też na język z perspektywy teorii ewolucji - zwłaszcza problematyce innych gatunków posługujących się językiem. Ostatecznie zaprezentowane zostaną komputerowe systemy przetwarzania języka naturalnego - zastanowimy się czy są w stanie choćby zbliżyć się do człowieka, a jesli ie to gdzie tkwi tego przyczyna. Wykład pomyślany jest jako uzupełnienie kursu "Wstęp do kognitywistyki" - prezentujące interdyscyplinarne podejście do języka naturalnego.
do góry

Tresci
  Wprowadzenie: zapowiedź wykładu (4.X) Informacja o fakultecie
  Wykład I: Wszystko, co wiecie o języku (a co nie musi być zgodne z prawdą) (11.X) Wykład I
  Wykład II: Od behawioryzmu lingwistycznego do kognitywizmu (18.X) Wykład II
  Wykład III: Trzy opisy języka Noama Chomsky'ego (25.X) Wykład III
  Wykład IV: Instynkt językowy (8.XI) Wykład IV
  Wykład V: Ku lingwistyce kognitywnej. Mentalizm Raya Jackendoffa (15.XI) Wykład V
  Wykład VI: Językoznawstwo kognitywne: symboliczna natura języka (22.XI) Wykład V
  Wykład VII: Język w umyśle, świat w umyśle (29.XI) Wykład VII
  Wykład VIII: Akwizycja języka (6.XII) Wykład VIII
  Wykład IX: Elementy neurolingwistyki (13.XII) Wykład IX
  Wykład X: Między psycholingwistyką a neurolingwistyką (20.XII) Wykład X
  Wykład XI: Lingwistyka obliczeniowa (10.I) Wykład XI
  Wykład XII: Semantyka języka naturalnego (17.I) Wykład XI
  do góry
zasady
  • obowiązuje obecność na wykładzie (dopuszczalne 2 nieobecności, powyżej 4 student nie dostaje zaliczenia)
  • przedmiot kończy się testem obejmującym treści pojawiające się na wykładzie
  • materiały pomocnicze i bibliografia stanowią zakres problemów jednocześnie za wąski i za szeroki: nie obejmują wszystkiego, co pojawi(ło) się na wykładzie a jednocześnie mogą wykraczać poza treść wykładu
  • stopień trudności testu będzie indywidualnie zróżnicowany w zależności od obecności i/lub aktywności na wykładzie (przewidziane "promocje"!)
  • do góry
Wieża Babel

Strona zakodowana zgodnie ze standardem UTF-8; Aktualizacja strony:
Wszelkie uwagi dotyczące strony proszę kierować na adres: Piotr.Konderak [at] konderak.eu

stat4u