Kondorp wita
 
alltheweb_logo
find it all

Wykład fakultatywny (30h)

Europeistyka, Filozofia, Kognitywistyka
semestr zimowy 2013/14
wy: piątek, 8:00-9:30, s. 301, Collegium Humanicum
konsultacje: czwartek, 11:10-12:50, p.205, Collegium Humanicum
dyżur Z-cy Dyrektora IF: piątek, 9:50-11:00, p.104, Collegium Humanicum

Wieża Babel

Na bieżąco
 
  [12.II.2014] Uwaga, zmuszony jestem zmienić godziny konsultacji: czwartek (13.II): 13:00-14:00; piątek (14.II): 12:30-13:30, poniedziałek (17.II): 14:30-15:00. Za zmianę przepraszam.
 
  [8.II.14] Wyniki testu z dn. 7.II wyniki egzaminu
  [5.II.2014] Najbliższe konsultacje: czwartek (6.II): 11:00-12:30; piątek (7.II): 8:30-9:30, poniedziałek (10.II): 10:00-11:00.
 
  [3.II.14] Proponuję Państwu termin zaliczenia: 7.II (piątek), godz. 9:30-11:00.
 
  [30.I.14] Najbliższe konsultacje: czwartek, godz. 10:00-12:00, piątek ok. 9:00-9:50 oraz poniedziałek, 3.II godz. 10:00-12:00.
 
  [30.I.14] Wyniki testu "0" z dn. 24.I. Proszę przemyśleć termin zaliczenia fakultetu (np. 7.II, piątek lub 10.II, poniedziałek). wyniki egzaminu
 
  [26.I.14] Lista obecności studentów zapisanych na fakultet I wyniki egzaminuII wyniki egzaminu
 
  [21.I.14] Najbliższe konsultacje (przed piątkowym zaliczeniem): środa, godz. 10:00-13:00 oraz czwartek ok. 11:00-13:00.
 
  [17.I.14] Lista możliwych do zadania pytań (nie do końca serio) faq
 
  [17.XI.13] Szanowni Państwo, wreszcie ruszyła strona internetowa kursu "Z punktu widzenia kognitywisty". Postaram się ją już teraz regularnie uzupełniać o przydatne Państwu informacje.
 
Opis

Język naturalny to zjawisko które skupia chyba największą uwagę kognitywistów. Przy badaniach nad językiem spotykają się: neuronaukowcy (które części mózgu i w jakim stopniu przyczyniają się do realizacji zdolności językowych?), psycholodzy (jak reprezentujemy wiedzę językową? jakie mechanizmy psychologiczne mają wpływ na przyswajanie języka?), filozofowie (jakie warunki musi spełniać umysł, by mógł się posługiwać językiem? gdzie lokować język: w świecie czy w umyśle?), badacze sztucznej inteligencji (jak zrealizować komputerowo gramatykę języka? jak stworzyć bazę wiedzy semantycznej?), antropolodzy (jak zdolności językowe zależą od kultury w jakiej funkcjonujemy?) i oczywiście językoznawcy... W trakcie wykłady prześledzimy poszczególne elementy języka (od słownika, przez gramatykę, znaczenie, po konteksty) oraz spróbujemy określić na czym polegają wybrane procesy związane z językiem (przyswajania języka, uczenia się drugiego języka, pojmowania języka, produkowania wypowiedzi) wspierając się danymi pochodzącymi z różnych dyscyplin kognitywistycznych. Prawdziwie interdyscyplinarne przedsięwzięcie... Wykład jest pomyślany jako uzupełnienie kursu “Wstęp do kognitywistyki” o tematykę związaną z językiem naturalnym.
do góry

Tresci
  Wykład 0: Język naturalny i kognitywistyka (4.X) Wykład 0
  Wykład I: Czym jest język? (11.X) Wykład I
  Wykład II:Między zachowaniem a strukturą wewnętrzną (18.X) Wykład II
  Wykład III: Od syntaktyki do semantyki (25.X) Wykład III
  Wykład IV/V: O znaczeniach w języku (8/15.XI) Wykład IV
  Wykład VI: Język w świecie, język w umyśle (22.XI) Wykład V
  Wykład VII: Elementy neurolingwistyki (29.XI) Wykład VII
  Wykład VIII: Neuronalne podstawy języka (6.XII) Wykład VIII, IX
  Wykład IX,X: Akwizycja języka (generatywizm, kognitywizm) (13,20.XII) Wykład X
  Wykład XI: Elementy lingwistyki obliczeniowej (10.I) Wykład X
  Wykład XII: Przetwarzanie języka naturalnego (17.I) Wykład XI
  Zaliczenie (24.I) Wykład XII
  Bibliografia (stopniowo aktualizowana)
Bibliografia, dokument w formacie pdf
  do góry
zasady

  wykład i test
 • warunkiem koniecznym zaliczenia kursu (i zaliczania testu) jest obecność na zajęciach: dopuszczalne 2 nieobecności bez konsekwencji, kolejne dwie mogą być zaliczone na konsultacjach, przy 5 i więcej nieobecności odmawiam wpisu z przedmiotu
 • konsekwencje nieobecności ponosi student, tj. jej/jego zadaniem jest uzupełnienie odp. wiedzy, zyskanie stosownych umiejętnosci i kompetencji przewidzianych przez efekty kształcenia
 • materiały pomocnicze i bibliografia stanowią zakres problemów jednocześnie za wąski i za szeroki: nie obejmują wszystkiego, co pojawi(ło) się na wykładzie a jednocześnie mogą wykraczać poza treść wykładu
 • kurs kończy się testem pisemnym.
 • stopień trudności testu może być indywidualnie zróżnicowany w zależności od obecności i/lub aktywności na wykładzie (wszędzie są "promocje", czemu nie tu?)

 •   do góry
efekty ksztalcenia

  wiedza
 • ...
 • ...
 • ...
 • ...
 • umiejętności
 • ...
 • ...
 • ...
 • ...
 • kompetencje społeczne
 • ...
 • ...
 • ...
 • ...

 •   do góry
phrenology - bottom

Strona zakodowana zgodnie ze standardem UTF-8; Aktualizacja strony: 10/02/2012 10:14:39
Wszelkie uwagi dotyczące strony proszę kierować na adres: Piotr.Konderak [at] konderak.eu

statystyka statystyka