do pos�uchania
Radio Telefis Eirean (Irlandzka publiczna sie� radiowa) www Radio 1 (Real format)
www Radio Lyric fm (Real format)
Bono: pastisz Becketta (Uprzejmo�� RTE Radio 1) www nagranie (Real format)
RMF Classicwww RMF Classic (format Windows Media)
filozoficznie i kognitywistycznie
Strona Instytutu Filozofii UMCS
Polskie Towarzystwo Kognitywistyczne
Czym jest kognitywistyka? Odpowied� prof. Ducha
Internetowe Czasopismo Filozoficzne "Diametros"
Strona S�awka Pokraki
Seminaria kognitywistyczne - seria RRR
Tufts University - Centrum Bada� nad Poznaniem
Ray Jackendoff - strona "domowa"
Strona Stevena Pinkera
Stanford Encyclopedia of Philosophy
A Field Guide to the Philosophy of Mind
turystycznie
Trasy rowerowe on-line w Austrii
Trasy rowerowe w Czechach wraz z atlasem rowerowym online
Trasy rowerowe na Liptovie...
...w Tatrach Wysokich...
odno�niki do innych s�owackich stron rowerowych
strony, kt�re nie do wszystkich trafi�
Chomiks politycznie niepoprawny
U2 na �ywo do �ci�gni�cia
CK Krak�w
O francuskich torbaczach