Nagłówek przekłady
RAPAPORT William J., Syntaktyczna semantyka: Podstawy obliczeniowego rozumienia języka naturalnego tyt. oryg.: Syntactic Semantics: Foundations of Natural Language Understanding [w:] FETZER J. (red.), Aspects of Artificial Intelligence, Dordrecht: Kluwer Acad. Publ. 1988, s. 81-131. Rapaport - plik PDF
FETZER James H., Myślenie i obliczanie: komputery jako szczególne rodzaje znaków, tyt. oryg.: Thinking and Computing: Computers as Special Kinds of Signs, "Minds and Machines", vol.7, nr 3, 1997, s. 345-364. Fetzer - plik PDF
HARNAD Stevan, Obliczanie jest tylko interpretowalną manipulacją symbolami, poznanie nią nie jest, tyt. oryg.: Computation Is Just Interpretable Symbol Manipulation, Cognition Isn't, "Minds and Machines", vol.4, nr 4, 1994, s. ???. Harnad - plik PDF
EISENSTADT Stuart A., SIMON Herbert A., Logika i myśl, tyt. oryg.: Logic and Thought, "Minds and Machines" vol.7, nr 3, 1997, s. 365-385. Simon - plik PDF

naglowek - publikacje
KONDERAK Piotr, Obliczeniowe modele rozumienia języka naturalnego, "Philosophon Agora", nr 1, 1999, s. 7-24. Konderak1 - plik PDF
KONDERAK Piotr, Modele mentalne i ich implementacje - uwag kilka, "Kognitywistyka i media w edukacji", 1-2(7), 2003, s. 151-165. Konderak2 - plik PDF
KONDERAK Piotr, Modularność umysłu, modularność języka, [w:] Modularność umysłu, Sz. Wróbel (red.), Kalisz-Poznań: Wyd. Wydz. Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu, 2007. ...

Nagłówek w przygotowaniu
PINKER Steven, Instynkt językowy tyt. oryg. The Language Instinct: The New Science of Language and Mind, London: Penguin Books, 1994. The Language Instinct - okładka oryg.
KONDERAK Piotr, Model kognitywny zdolności językowych