Kondorp wita
 
alltheweb_logo
find it all


Lecture (EN) (30h)
Class/Konwersatorium (PL) (30h)
Cognitive Science, BA, 1st year
winter semester 2018/19
lec: Mon, 13:00-14:30, Main Audience Hall (Aula), ColHum
kw: Thu/czwartki, 8:00-12:50 (I-III) s.201 (gr. I, III), s.2 (gr.II) Collegium Humanicum

scanned_scull

Na bieżąco
 
  [23.I.2019] Lecture assignment 10 (extended deadline: 3.II; 23:59): (methods of neuroscience): Associate cognitive activities/processes/phenomena with methods in neuroscience, e.g. REM phase of sleep - EEG - taking into account data delivered by particular methods and temporal sensitivity of these methods. Justify your choice. Click here for a tip. One pair - one point. Max 3 points.
 
  [23.I.2019] As promised: a set of topics for the exam in ICS. It is not a list of exam questions! The list may be supplemented by additional issues (covering the content of the last lecture).
study questions
 
  [17.XII.2018] Lecture assignment 9 (extended deadline: 13.I; 23:59): (a permanent mental representation): Present on a chosen example (or examples) [mental] representation of information in the following forms: * concepts&categories: the classical approach, * concepts&categories: the prototype view; * concepts&relationships between them: semantic networks. The choice of example(s) should elicit differences between the approaches.
 
  [26.XI.2018] 29.XI w godzinach 9:00-13:00 odbędą się dla Państwa prezentacje w laboratorium EEG w Instytucie Informatyki. Zajmie się Państwem lic. Filip Postępski. Laboratorium znajdziecie Państwo w budynku Nowej Informatyki, V piętro, s. 513. Przypominam, że wizyta jest traktowana jak normalne zajęcia, w związku z czym obecność jest obowiązkowa. Bardzo proszę przestrzegać godzin wejść. Lista z podziałem na grupy dostępna jest u Pana Kacpra Stachyry (nie publikuję jej na stronie bo RODO...). Życzę Państwu owocnej wizyty.
 
  [25.XI.2018] Na kolejne konwersatorium (6.XII) bardzo proszę zapoznać się z fragmentami książki: Kaczmarek, B. (1998). Mózg, język, zachowanie. Lublin: Wyd. UMCS. ss. 29-47. Proszę również przyjrzeć się charakterystyce płata czołowego i ciemieniowego np. tutaj: Interaktywny atlas pól Brodmanna (ENG). Gorąco polecam też książkę: Gazzaniga et al. Cognitive Neuroscience (dostępna dla Państwa w czytelni WFiS)
kaczmarek_mjz
 
  [21.XI.2018] Lecture assignment 7 (deadline: 2.XII; 23:59): (a model): pick up a (real-world) phenomenon, suggest a model for this phenomenon and justify the claim that it is a model (on the basis of definitions presented during the lecture).
 
  [21.XI.2018] Lecture assignment 6 (deadline: 2.XII; 23:59): describe [an aspect of] activity of driving a car (e.g. adjusting speed) in terms of cybernetics, i.e. the flow of information and informational feedback; you may also provide your own example instead.
 
  [19.XI.2018] Supplementary text: dynamical systems
Dynamical systems
 
  [19.XI.2018] Praca domowa na najbliższe kw: "psychomarketing" - przygotowanie (w parach) reklamy wybranego produktu (usługi itp.) z wykorzystaniem właściwości ludzkiej uwagi. Propozycje należy uzasadnić w oparciu o: Nęcka, Orzechowski & Szymura. (2006). Psychologia poznawcza. Warszawa: Wyd. PWN, s. 178-228.
 
  [12.XI.2018] Lektura na najbliższe kw: Nęcka, Orzechowski & Szymura. (2006). Psychologia poznawcza. Warszawa: Wyd. PWN, s. 178-221.
 
  [12.XI.2018] Lecture assignment 5 (deadline: 25.XI; 23:59): Read the text by Lettvin, Maturana, McCulloch, Pitts: What the frog's eye tells the frog's brain, and summarize it (i.e. pick up key claims; max. 500 words).
 
  [31.X.2018] Wstępny termin wizyty w LAB EEG: 29.XI (w ramach kw)
  
 
  [31.X.2018] Lecture assignment 4 (deadline 11.XI.2018): Play the toilet roll game; initial settings & no of steps to be performed – on demand - via e-mail
  
 
  [31.X.2018] Lecture assignment 3 (deadline 11.XI.2018): 1. Explain in terms of behaviorism (i.e. S-R) the connections between the two events: She said ‘I miss you’ so I planted a tree in the garden; 2. Provide your own example of a series of S-Rs based on behaviorist principles
  
 
  [31.X.2018] Lektura na najbliższe kw: Nęcka, Orzechowski & Szymura. (2006). Psychologia poznawcza. Warszawa: Wyd. PWN, s. 59-97.
 
Opis

Cognitive Science (kognitywistyka) could be described shortly as interdisciplinary research on mind and cognition. Cognition involves such mental states and processes as: thinking, reasoning, memory, learning, perception, consciousness, emotions etc. The aim of the course is to present the problems that pervade cognitive science, its history (very shortly), current research and its perspectives. The history of cognitive science will be presented as the development of the idea of "mind as machine" within the computational (symbolic as well as connectionist) and cybernetic approaches. In particular, the following approaches fundamental for understanding of contemporary cognitive science will be presented: a logical neuron (McCulloch&Pitts), cybernetics (Wiener) a general theory of systes (Bertalanffy), brain as a modeling device (Craik), idea of computation (Turing) [to be continued...]
up

materialy pomocnicze
 
  KW1/2: Czym jest kognitywistyka: wprowadzenie do wstępu (4/11.X)
kw1
  KW2/3: Interdyscyplinarny charakter kognitywistyki: A. Klawiter, Powab i moc wyjaśniająca kognitywistyki (11/18.X)
kw2
  KW3-5: Opis psychologiczny (I): reprezentacje nietrwałe (18/25.XI; 8.XI)
kw3
  KW6: Opis psychologiczny (II): uwaga i świadomość (15.XI)
kw6
  KW7-9: Opis neuro: funkcjonalna charakterystyka mózgu - szczegóły wkrótce (22.XI-13.XII)
kw7-9
  KW10-11: Opis AI (I): reprezentowanie wiedzy w symbolicznych systemach "komputerowych" (20.XII/10.I.2019)
  KW12-13: Opis AI (II): sztuczne sieci neuronowe (koneksjonizm) (17/24.I)
kw12-13
  KW14: Prezentacja projektów interdyscyplinarnych (4.II.2019)
kw14
  up
.
materialy pomocnicze
 
  Part A. Mind as Machine: a History of CS and its Background
  Lecture I/II: What is Cognitive Science? Cognition, representation, symbols (8/15.X)
Wykład I
  Lecture III/IV: Psychological background: associationism, behaviorism, cognitivism (22/29.X)
Wykład II
  Lecture IV: Bio-Logical background: Logical neuron and brain models (5.XI)
Wykład IV
  Lecture V: Technological background: cybernetics (full) (19.XI)
Wykład V
 
  Part B. Cognitive Psychology
  Lecture VI/VII: The architecture(s) of the mind (26.XI/3.XII)
Wykład VI
  Lecture VIII: Mental representations (permanent) and their forms (10.XII)
Wykład VIII
 
  Part C. Cognitive Neuroscience
  Lecture IX: The discovery of the brain (17.XII/7.I.19)
Wykład IX
  Lecture X: Neurocellular basis of cognition (7.I.19)
Wykład IX
  Lecture XI: Cognitive Neuroscience in action (14.I.19)
Wykład XI
 
  Part D. Artificial Intelligence
  Lecture XII/XIII: Computational Theories of Mind (21.I.19)
Wykład XII
  Lecture XIV: Beyond symbols: connectionism (28.I)
Wykład XII
 
  Lecture XV: Summary: presentation of projects (4.II)
Wykład XII
  References
Bibliografia, dokument w formacie pdf
  up
.
zasady
  lecture and an exam
 • presence during lectures is obligatory
 • assignments providing extra points
 • ...
 • classes/konwersatorium
 • an interdisciplinary project
 • active participation in classes
 • ...
 • up
linki
zasady
  Knowledge and understanding
 • ...
 • ...
 • ...
 • Intellectual skills
 • ...
 • ...
 • ...
 • Personal and social attitudes
 • ...
 • ...
 • ...
 • up
Wieża Babel

Strona zakodowana zgodnie ze standardem UTF-8; Aktualizacja strony:
Wszelkie uwagi dotyczące strony proszę kierować na adres: Piotr.Konderak [at] konderak.eu

stat4u