Kondorp wita
 
alltheweb_logo
find it all

Wykład fakultatywny (30h)
Filozofia, II-V rok
semestr zimowy 2008/09; wtorki, 14:20-15:50, s. 301, Collegium Humanicum

Obliczam, więc jestem

Na bieżąco
   
Opis

W latach 50. minionego wieku nową postać przybrała dawniejsza idea, iż umysł może być traktowany jak mechanizm. Postać tą, zwaną teorią sztucznej inteligencji (SI), umożliwił m.in. rozwój technologii przetwarzania informacji. Wraz z tym rozwojem zmieniały się też metody i cele sztucznej inteligencji. Zaprezentowana zostanie zatem krótko historia sztucznej inteligencji (rozumianej jako dziedzina badań) oraz pojawiające się cztery cele badań nad SI (modelowanie: zachowania ludzkiego, myślenia ludzkiego, zachowania racjonalnego oraz myślenia racjonalnego). Następnie omówione zostaną i zilustrowane przykładami metody (tradycyjnej, GOFAI) sztucznej inteligencji, a mianowicie: rozwiązywanie problemów, reprezentacja wiedzy i wnioskowanie, przetwarzanie języka naturalnego, systemy eksperckie (doradcze), uczenie maszynowe. Kolejne wykłady poświęcone zostaną kluczowym zagadnieniom koneksjonistycznej (nowomodnej, NewFAI) SI: m.in. sztucznego neuronu, perceptronu, sieci neuronowych, architektur koneksjonistycznych, uczenia się w sieciach neuronowych. Współcześnie metody sztucznej inteligencji znajdują zastosowanie w kognitywistycznych modelach umysłu, zaprezentowane zostaną zatem tzw. architektury poznawcze: systemy umożliwiające modelowanie wybranych zdolności poznawczych człowieka (np. system ACT, SOAR czy SNePS). Podsumowanie stanowić będą uwagi o filozoficznych problemach teorii sztucznej inteligencji (m.in. reprezentacyjna--obliczeniowa teoria umysłu, problematyka semantyki, intencjonalności i świadomości w systemach SI) Wykład pomyślany jest jako drugi z cyklu wykładów prezentujących problemy, stan badań i osiągnięcia nauk o poznaniu.
do góry

Tresci
  Wprowadzenie: zapowiedź wykładu Informacja o fakultecie
  Wykład I: Czym jest Sztuczna Inteligencja? Uwagi wprowadzające (7.X) Wykład I
  Wykład II: Struktura inteligentnych agentów (14.X) Wykład II
  Wykład III: Problemy agenta (21.X) Wykład III
  Wykład IV: Agent szuka rozwiązania (na ślepo) (28.X) Wykład IV
  Wykład V: Agent wciąż szuka rozwiązań (już nie na ślepo) (4.XI) Wykład V
  Wykład VI/VII: O wiedzy agenta (reprezentacja wiedzy w SI) (18,25.XI) Wykład VI-VII
  Wykład VIII/IX: Agent się komunikuje (w języku naturalnym) (2,9.XII) Wykład VIII-IX
  Wykład X: Od neuronu biologicznego do sztucznego (16.XII) Wykład X
  Wykład XI: Sztuczne sieci neuronowe (6.I.08) Wykład XI
  Wykład XII: Modele i architektury poznawcze (13.I.08) Wykład XII
  Zaliczenie (20.I.08) Zaliczenie - materiały
  Bibliografia (stopniowo aktualizowana) Bibliografia, dokument w formacie pdf
  do góry
Linki
zasady
  • wpis na oficjalną listę oznacza zobowiązanie się do zaliczenia przedmiotu, jego (zaliczenia) brak to tzw. "dwója dziekańska"
  • obowiązuje obecność na wykładzie (dopuszczalne 2 nieobecności, powyżej 4 student nie dostaje zaliczenia)
  • przedmiot kończy się testem obejmującym tylko i wyłącznie treści pojawiające się na wykładzie
  • materiały pomocnicze i bibliografia stanowią zakres problemów jednocześnie za wąski i za szeroki: nie obejmują wszystkiego, co pojawi(ło) się na wykładzie a jednocześnie mogą wykraczać poza treść wykładu
  • stopień trudności testu będzie indywidualnie zróżnicowany w zależności od obecności i/lub aktywności na wykładzie (przewidziane "promocje"!)
  • do góry
Wieża Babel

Strona zakodowana zgodnie ze standardem UTF-8; Aktualizacja strony:
Wszelkie uwagi dotyczące strony proszę kierować na adres: Piotr.Konderak [at] konderak.eu

statystyka