Kondorp wita
 
alltheweb_logo
find it all

Wykład fakultatywny (30h)
Filozofia, II-V rok
semestr zimowy 2007/08; wtorki, 14:20-15:50, p. 1013, Rektorat

Wieża Babel

Na bieżąco
   
Opis

Każdy z nas - "użytkowników" języka naturalnego żywi określone przekonania odnośnie języka. Taka "potoczna mądrość" nie zawsze pozostaje w zgodzie z wynikami badań nauk szczegółowych. Celem wykładu jest pokazanie języka z rozmaitych perspektyw: filozoficznej, psychologicznej, językoznawczej, neurobiologicznej, badań nad sztuczną inteligencją oraz podejścia integrującego, jakie proponuje kognitywistyka. Zaprezentowana zostanie, zatem, specyfika podejścia kognitywistycznego a następnie przedstawiony krótki przegląd stanowisk odnośnie języka (behawioryzm, Chomsky, Pinker, Jackendoff, gramatyka kognitywna: Langacker, Lakoff). Zastanawiać się będziemy nad rolą składni (Chomsky), roli i pochodzenia znaczeń wyrażeń językowych (Fodor, Jackendoff, Dennett, Searle), oraz realizacją zdolności językowych: w strukturach mózgowych (neurolingwistyka) oraz w postaci programów komputerowych (lingwistyka obliczeniowa, sztuczna inteligencja). Tytułem podsumowania zaprezentowane zostaną perspektywy kognitywistycznych badań nad językiem naturalnym, zwłaszcza w kontekście intensywnego rozwoju neuronauki i wyspecjalizowanych architektur poznawczych realizowalnych komputerowo. Wykład pomyślany jest jako pierwszy z cyklu wykładów prezentujących problemy, stan badań i osiągnięcia nauk o poznaniu (kognitywistyki).
do góry

Tresci
  Wprowadzenie: zapowiedź wykładu Informacja o fakultecie
  Wykład I: Kognitywistyka, poznanie, język. Uwagi wprowadzające (9.X) Wykład I
  Wykład II: Własności języka. Behawioryzm lingwistyczny (16.X) Wykład II
  Wykład III: Noama Chomsky'ego wizja języka (23.X) Wykład III
  Wykład IV: Język jako adaptacja. Steven Pinker (30.X) Wykład IV
  Wykład V: Ku lingwistyce kognitywnej. Mentalizm Raya Jackendoffa (6.XI) Wykład V
  Wykład VI/VII: Językoznawstwo kognitywne: Langacker, Lakoff, Johnson (13, 20.XI) Wykład V
  Wykład VIII/IX: Semantyka języka naturalnego (27.XI/4.XII) Wykład VIII
  Wykład IX/X: Język i świat: rozumienie, solipsyzm i komunikacja (4,11.XII) Wykład XI
  Wykład XI: Elementy neurolingwistyki (18.XII) Wykład XI
  Wykład XII: Współczesne teorie neurolingwistyczne (8.I.08) Wykład XII Materiały pomocnicze do w11-12
  Wykład XIII: Akwizycja języka (15.I) Wykład XIII Materiały pomocnicze do w13
  Bibliografia Bibliografia, dokument w formacie pdf
  do góry
zasady
  • obowiązuje obecność na wykładzie (dopuszczalne 2 nieobecności, powyżej 4 student nie dostaje zaliczenia)
  • przedmiot kończy się testem obejmującym tylko i wyłącznie treści pojawiające się na wykładzie
  • materiały pomocnicze i bibliografia stanowią zakres problemów jednocześnie za wąski i za szeroki: nie obejmują wszystkiego, co pojawi(ło) się na wykładzie a jednocześnie mogą wykraczać poza treść wykładu
  • stopień trudności testu będzie indywidualnie zróżnicowany w zależności od obecności i/lub aktywności na wykładzie (przewidziane "promocje"!)
  • do góry
Wieża Babel

Strona zakodowana zgodnie ze standardem UTF-8; Aktualizacja strony:
Wszelkie uwagi dotyczące strony proszę kierować na adres: Piotr.Konderak [at] konderak.eu

statystyka